Hyvel:
Modell År Vikt Klass     MotorEff. MDF97 Miljökl.
Bandschaktare:
Modell År Vikt Klass Bladlast   MotorEff. MDF97 Miljökl.
Bandburna grävmaskiner:
Modell År Vikt Klass Skopvol. Räckvidd MotorEff. MDF97 Miljökl.
Hjullastare:
Modell År Vikt Klass Skopvol. Regnr. MotorEff. MDF97 Miljökl.
Dumprar:
Modell År Vikt Klass Lastkap. Regnr. MotorEff. MDF97 Miljökl.
Lastbilar:
Modell År Tjänstevikt Tillåten last MotorEff. Regnr. Miljökl.